U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Nejčastější otázky a odpovědi

S čím se mohu na poradnu obrátit?

Důvodem k Vaší návštěvě mohou být různé situace. Obvyklé jsou otázky ohledně dluhů, exekucí, insolvence, bydlení, zaměstnání, sociálních dávek, důchodů, výživného, péče o děti, opatrovnictví atp.

Pokud řešení není v naší kompetenci, poskytneme vám kontakt na jiné odborné pracoviště nebo službu.

Co znamená akreditovaný poskytovatel služeb v oblasti oddlužení?

Služby v oblasti oddlužení mohou poskytovat pouze akreditované osoby, tedy právnické osoby, kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Činnost stejného obsahu mohou za podmínek upravených insolvenčním zákonem vykonávat též advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Službami poskytovanými v oblasti oddlužení jsou sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu.

Potřebuji k Vám nějaké doporučení?

Pro objednání se do poradny nepotřebujete žádné doporučení.

Kolik se platí za Vaše služby?

Veškeré služby jsou bezplatné.

Jaká je čekací doba na objednání?

Čekací doba na úvodní schůzku je obvykle 1 až 2 týdny.

Co si mám vzít sebou na schůzku?

Všechny dokumenty, které považujete důležité, aby se s nimi sociální pracovník seznámil a které by mohli pomoci k základní orientaci ve Vašem problému. Například v případě, že máte zájem o pomoc s oddlužením, vezměte s sebou veškerou dokumentaci k Vašim dluhům, kterou najdete.  

Mohu si vzít na schůzku někoho jako doprovod?

Ano, na schůzku si můžete vzít blízkou osobu.

Může přijít na schůzku za mě někdo jiný?

V případech, kdy nemůžete na schůzku přijít osobě, může přijít terénní pracovník za Vámi domů, nebo na předem domluvené místo. Informace o svých klientech neposkytujeme dalším osobám bez jejího předem daného souhlasu.   

Mohu využívat služeb poradny opakovaně?

Ano.

Poskytujete radu a pomoc i neslyšícím, hluchoněmým?

Ano i neslyšící, hluchoněmí či jinak zdravotně postižené osoby jsou našimi klienty. V případě potřeby jsme schopni zařídit bezplatného tlumočníka znakové řeči.

Jak jsou chráněny osobní a důvěrné informace, které vám poskytnu?

Pokud se rozhodnete využívat naše služby anonymně, žádné osobní údaje od Vás nepotřebujeme. Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu a být registrovaným klientem poradny, pak pro evidenci a identifikaci klientů shromažďujeme některé osobní údaje. Některé údaje jsou povinné: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.

Klient může poskytovateli sdělit některé další, nepovinné údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu služby a bezpečnost a ochranu osobních údajů, jako informace o zdravotním stavu, typ důchodu, telefon klienta, jméno ošetřujícího lékaře, kontakt na blízkou osobu. Kontakt na blízkou osobu je důležitý zejména u osob s poruchou komunikace, osob omezených na svéprávnosti, osob, které nedokážou domyslet důsledky svého jednání a v případech ohrožení nebo zneužití základních lidských práv a svobod.

V souladu s platnou legislativou jsme povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se našich klientů.

Mohu využívat Vaše služby anonymně?

Ano, můžete a respektujeme to. Své stanovisko můžete v průběhu spolupráce změnit a v budoucnu projevit zájem o registraci u služby a uzavření smlouvy. Anonymní klienti nemají možnost využívat specializované služby právního poradenství a poradenství v oblasti mediace a terapie, ale pouze odborné sociální poradenství nebo terénní služby.

Musím podepsat smlouvu, abych mohl využívat služby?

Ne nemusíte a respektujeme to. Své stanovisko můžete v průběhu spolupráce změnit a v budoucnu projevit zájem o registraci u služby a uzavření smlouvy. Anonymní klienti nemají možnost využívat specializované služby právního poradenství a poradenství v oblasti mediace a terapie, ale pouze odborné sociální poradenství nebo terénní služby.

Co musím splňovat, abych se mohl stát klientem poradny?

Pro využívání našeho poradenství nepotřebujete žádné doporučení. Je potřeba se objednat na schůzku na tel. Čísle 774 422 012, nebo emailem poradna@meussj.cz. Důležité je, abyste spadal do některé z cílových skupin, na které je poradenství zaměřeno. Naše poradenství je určeno osobám ve věku od 15 let žijícím v sociálně vyloučených komunitách nebo osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové skupiny spadají také osoby v krizi, osoby komerčně zneužívané, osoby se zdravotním postižením a senioři.

Pokud nemůžeme vyhovět Vašim požadavkům, budete o tom informován a pokud si to budete přát, bude mu předán kontakt na jiného poskytovatele.

Jakým způsobem si mohu podat stížnost, námět na zlepšení nebo připomínku?

Jakékoli náměty nebo připomínky k poskytované službě vítáme. Všechny takové připomínky jsou vyhodnoceny a pomáhají při zkvalitňování našich služeb. Ve vstupní místnosti, která slouží jako čekárna, je umístěna schránka, do které může klient vložit stížnost, připomínku, návrh na zlepšení služby apod. Stížnost může být podána ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou formou (např. e-mail, video), a to konkrétní osobou nebo anonymně. Postup pro podání a vyřízení Vaší stížnosti je popsán ve vnitřní směrnici Městského ústavu sociálních služeb Jirkov a je zveřejněn zde.

Můžete mě zastupovat u soudu nebo při jiných jednáních?

Nezastupujeme klienty u soudu. V rámci terénní sociální práce můžeme poskytovat doprovod či asistenci při jednáních u soudu či na úřadě atp. 

Co mám dělat, když se Vám nemohu dovolat?

Pokud se nám nemůžete dovolat, je to proto, že zrovna jednáme s jiným klientem, případně zařizujeme neodkladné záležitosti. Zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné.

Můžete nám napsat email na poradna@meussj.cz , případně využít pro kontakt kontaktní formulář. Hned jak se uvolní naše kapacita, požadavek vyřídíme.

Jak dlouho trvá jedna konzultace?

Konzultace trvá zpravidla 30 minut. V případě potřeby déle.

Co mám dělat, když se nemohu dostavit na konzultaci?

Pokud zjistíte, že se nemůžete dostavit do poradny na konzultaci, sdělte nám to prosím, co nejdříve. Můžete nám zavolat, poslat SMS či email. Uvolněný termín můžeme díky včasné omluvě nabídnout jiným klientům, kteří na něj čekají.

Moje situace je velmi akutní a potřebuji to řešit, co nejdříve. Za jak dlouho dostanu termín?

V krizovém případě se snažíme klientům vyjít vstříc a najít co nebližší termín většinou v řádu dnů. Můžete využít nonstop službu Linky důvěry http://www.linka-duvery.cz/ a pokud máte pocit, že jste dokonce v ohrožení života, neváhejte kontaktovat rychlou záchrannou službu na čísle 155.

Máte jiný dotaz, který jste zde nenašli? Jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět na telefonním čísle +420 774 422 012 případně emailu poradna@meussj.cz.