U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

O nás

Kdo jsme?

Od roku 2010 jsme registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství dle ustanovení §37 odst. 1) písm. b) z. č. 108/2006 Sb., (zákon o sociálních službách). Naše služby jsou bezplatné. Naši činnost podporují Evropské sociální fondy, donátoři a sponzoři.

Od roku 2017 jsme akreditovaným poskytovatelem služeb v oblasti oddlužení. Akreditaci nám udělilo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Službu zajišťují sociální pracovníci, kteří poskytují odborné sociální poradenství. Specializované poradenství zajišťují právníci, kteří na základě individuálních potřeb v souladu s individuálním plánem klienta poskytují právní poradenství, a odborníci z oblasti psychoterapie, mediace a pedagogiky, kteří na základě identifikovaných potřeb v souladu s individuálním plánem klienta poskytují terapeutická či mediační sezení.

Naše současné aktivity můžete sledovat na našem facebooku.

Naše práce

Klientům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci poskytneme pomoc, radu a podporu odborným poradenstvím.

Naše poradna poskytuje především orientaci v problému s důrazem na možné právní vazby. Součástí naší práce je mapování situace, která klientům způsobuje potíže, a současně nabízení a konzultování možností řešení.

Často se na nás obracejí klienti se složitými situacemi a událostmi, které je potkali v různých životních etapách. Proto je součástí naší práce řešit nepříznivou situaci po jednotlivých fázích. Poradce – sociální pracovník je pro klienta průvodcem, spolupartnerem, to znamená, že klient může poradnu navštěvovat opakovaně.

Sociální poradna má možnost zprostředkovat právní, psychoterapeutické poradenství včetně možnosti mediace. Poradce pomáhá klientovi nalézt vlastní správné řešení, tak aby se klient cítil v situaci bezpečně a komfortně. Současně poradce vede klienta ke spoluzodpovědnosti za aktivní řešení nepříznivé situace. Klient má zároveň možnost požádat poradce o doprovod nebo asistenci na úřadech apod., pokud si není jistý, má obavy a necítí se jistý, že jednání zvládne.

Co umíme

  • naslouchat Vám
  • pochopit Vás
  • vytvořit pro Vás bezpečné prostředí
  • podpořit Vás
  • nabídnout možnosti řešení
  • profesionální přístup

Naše zkušenosti

Během praxe jsme se setkali s různými životními příběhy a víme, že v životě každého z nás se objeví situace, které nejsme schopni sami zvládnout a potřebujeme pomocnou ruku. Profil našich poradců je široký, tak, jak široké spektrum potíží přináší naši klienti. Nejčastěji se na nás klienti obracejí s pomocí při oddlužení, nelehkou situací v mezilidských vztazích nebo v péči o druhou osobu. Setkávám se i s klienty, kteří potřebují jenom vyslechnout a nechat vyplavit emoce. Naší poradnu mohou klienti navštívit opakovaně, víme, že jeden problém se prolíná s dalším a proto nabízíme pohled na situaci klienta z různých úhlů pohledu.

Co neděláme

  • nezastupujeme klienty u soudu
  • nenabízíme rychlá řešení

Důvody, kdy lze zájemci o poskytnutí sociální služby tuto službu odmítnout, jsou uvedeny v ustanovení §91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nicméně i odmítnutému zájemci o službu jsme povinni poskytnout základní poradenství a zprostředkovat navazující službu.

Veřejný závazek

Výroční zprávy

Odborné sociální poradenství je registrovanou sociální službou MěÚSS Jirkov, p.o.  – Výroční zprávy dostupné zde.

Naše projekty

Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově – Od 1.11.2022 je Poradna podpořena v rámci projektu realizovaného za podpory Norských fondů, LP-HRMGSB-003  více zde.

Auta pro terén – Od 21.10.2019 je Poradna podpořena v rámci projektu realizovaného za podpory EU – Auta pro terén CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011602 více zde.


Dokončené projekty

Cesta z dluhů v Jirkově  – Od 1.7.2019 je Poradna podpořena v rámci projektu realizovaného za podpory EU – Cesta z dluhů v Jirkově CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544 více zde.

V rámci tohoto projektu byly zřízené nové ambulance. V rámci projektu je také rozšířeno právní poradenství a nově je dostupná bezplatná pomoc a podpora formou mediace pro cílovou skupinu projektu.