U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Terénní služby

Poradci naší poradny poskytují terénní služby na území města Jirkova a v přilehlých obcích, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, v místě bydliště klienta, nebo například na úřadech a jiných institucích.

Můžete nás potkat osobně v terénu nebo po vzájemné dohodě Vás navštívíme v domácím prostředí.

Cílem terénní práce je pracovat na zlepšení životní situace klientů v jejich přirozeném prostředí, provádět depistáže, doprovody, asistenci při řešení nepříznivé životní situace nebo při jednání s věřiteli, exekutory nebo úřady.

Rádi za Vámi přijedeme nebo dojdeme.

+420 774 422 012

poradna@meussj.cz