U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Mediace

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů. Cílem mediace je dosáhnout oboustranně prospěšné a vyvážené dohody. Strany sporu spolu jednají pod vedením vyškoleného odborníka, mediátora. Mediátor jim pomáhá uklidnit rozjitřené emoce a usnadnit vzájemnou spolupráci v budoucnu. Cílem mediace je odsouhlasená a férová dohoda, se kterou budou obě strany spokojeny.

Výhody mediace

 • o svých věcech rozhodujete Vy, ne soud,
 • dohoda zohledňuje Vaše potřeby.
 • finančně méně nákladná než jiné způsoby řešení sporu,
 • umožňuje účastníkům zlepšit vzájemné vztahy a navázat nebo zlepšit potřebnou komunikaci do budoucna,
 • soudní řízení mohou trvat i několik let – mediace 2-5 tříhodinových setkání, které si účastníci sami naplánují,
 • pokud mediace účastníkům nevyhovuje -mohou ji kdykoliv ukončit.

Náš Mediátor

 • absolvoval vysokoškolské vzdělání ,
 • svou profesionalitu a dovednosti prokázal na Ministerstvu spravedlnosti složením odborné státní zkoušky,
 • je zapsaným mediátorem a spolupracuje i se soudy – ty mohou účastníkům setkání s mediátorem nařídit, 
 • o průběhu a výsledku jednání mediátor nesmí informovat dokonce ani soud či OSPOD.

Kdy je dobé zvolit mediaci

 • v situacích, kdy spolu strany potřebují dále komunikovat i po ukončení sporu
 • zejména při výchově dětí, při sousedských sporů, apod.

Mediace, jako řešení rodinných konfliktů

 • mediace v rozvodových/rozchodových konfliktech je realizována jako krátkodobá intenzivní pomoc,
 • v rámci mediace mohou být řešeny otázky spojené s péči o dítě, majetkové vypořádání,
 • otázky samotné výchovy dětí či kontakty s širším příbuzenstvem,
 • účastníky rodinné mediace jsou zpravidla rozvádějící/rozcházející se rodiče.

Mediace je v naší poradně poskytována bezplatně registrovaným klientům, tzn. těm, kteří uzavřeli v naší poradně smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství.

Pokud chcete zvolit cestu mediace a pokusit se o mimosoudní řešení sporů – neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás

+420 774 422 012

+420 474 684 432

Poradna@meussj.cz